השקעות

באופן מסורתי, השקעה בנדל״ן היוותה רכיב משמעותי בתיקי ההשקעות של בעלי הון, כמסלול השקעה מוחשי ויציב אשר ניתן למינוף בקלות יחסית. סביבת הריבית הנמוכה שאפיינה את העשור האחרון גרמה לעליות מחירים מהירות וביחד איתם עלתה גם פופולריות ההשקעה באפיק זה.

 

במקביל, נוצר הרושם המוטעה כי לא נדרשת הבנה מקצועית לטובת הצלחה בתחום. השנתיים האחרונות הוכיחו אחרת, ובאזורים רבים נעצרו עליות המחירים, ומציאת השקעת נדל״ן כדאית הפכה לעניין מאתגר. למרות זאת, כן קיימות הזדמנויות השקעה רבות, אך נדרשים עין מקצועית, ניסיון וקשרים על מנת לאתרן. קיי טי וי מחזיקה באותן יכולות הדרושות על מנת לחשוף את משקיעיה לאותן הזדמנויות. 

 

החברה מסננת בקפידה את הזדמנויות ההשקעה עפ״י קריטריונים מחמירים, ופורסת את הזדמנויות ההשקעה על בסיס תכנית עסקית מפורטת, ליווי משפטי ופיננסי מקצועיים. בשונה מחברות השקעות אחרות, קיי טי וי הינה שותפה ומשקיעה בעצמה בכל הפרויקטים המשווקים להשקעה. החברה מלווה באופן שוטף וצמוד את כל אחד מהפרויקטים עד למימושם, וקיים שיתוף אינטרסים מלא בין החברה לבין המשקיעים בכל הנוגע להצלחת הפרויקט. באופן זה מביעה החברה אמון מלא במסלולי ההשקעה שלה עצמה, וקושרת את הצלחתה בהצלחת המשקיעים.
קיי טי וי פורסת בפני כל משקיע את האפשרויות המותאמות לאסטרטגיית ההשקעה הרלבנטית לו: החל מהשקעה יזמית - בה המשקיע שותף לרווח ולסיכון, השקעה בסיכון מוגבל ומגובה בבטוחות, השקעות סולידיות בנכסים מניבים או שילוב האפשרויות כולן. תיק ההשקעות של החברה גם מגוון בהיבט החשיפה לסקטורים השונים. החברה מקדמת פרויקטים בתחומי המגורים, תעסוקה ומסחר; חלקם באזורים מוכחים וחלקם באזורים מתפתחים – כל אלו מאפשרים פיזור מידתי וגידור סיכונים למשקיעים שירצו בכך.

מסלולי השקעה

מסלול המאפשר השקעה ורישום כבעל מניות בחברת הפרויקט.

מסלול המאפשר הלוואה משתתפת ברווחי הפרויקט בסיכון נמוך.

 מסלול השקעה - הלוואה

 מסלול השקעה - מנייתי

מסלול הלוואה

הלוואה משתתפת ברווחים

  • מתן הלוואה לחברה המנהלת כנגד בטוחות

  • צבירת ריבית בסיסית קבועה

  • שותפות ברווחי הפרויקט

  • בטחון לכספי הקרן

 

מסלול מנייתי

בעלי מניות

  • השקעה ישירות בחברת הפרויקט

  • רישום כבעל מניות בחברת הפרויקט

  • שותפות מלאה לרווח ולסיכון