top of page
הדמיה יפו 100.jpg
 2לוגו יפו 100_edited_edited.png
Haipo-news-of-Haifa-water-front-200221.png

קרקע המשתרעת על כ-10 דונם בקו הראשון לים ולנמל, בפינת שדרות בן גוריון המפורסמות בחיפה.


הקרקע נמצאת בכניסה הראשית לתכנית חזית הים העירונית העתידית.


הפרויקט מתוכנן עירוב שימושים בהיקף של עשרות אלפי מטרים ונמצא בשלבי תכנון.

 2לוגו יפו 100.png
bottom of page