top of page

אזורי התמחות

קי טי וי מקפידה להתמחות באזורי השקעה אשר מספקים את ה-״תנאים הסביבתיים״ המתאימים להצלחת הפרויקטים. החברה מבצעת לכל אחד מאזורי ההשקעה ניתוח עומק הנוגע לפוטנציאל ההשבחה, על סמך התוכניות הקיימות והעתידיות, מידת שיתוף הפעולה של הגורמים העירוניים והתאמה לביקוש השוק. ההבנה היסודית של אזור הפרויקט הינה תנאי הכרחי להצלחתו, והחברה בוחרת בקפידה את מיקומי הפרויקטים על בסיס עקרונות אלו.

עיר תחתית

בשנות החמישים העיר התחתית בחיפה היוותה מרכז העסקים הראשי של אזור הצפון, ושגשגה מבחינה כלכלית וחברתית. בשנות ה-80, עם התפתחות מרכז הכרמל והדר, ירדה קרנה של העיר התחתית, השכונה הוזנחה ומרבית העסקים בה נסגרו.

בתחילת שנות ה-2000 החליטה עיריית חיפה לשקם את השכונה באמצעות השקעת משאבים רבים ותמרוץ יזמים ומוסדות. 

המיזם שהיווה פריצת דרך ראשונית היה פתיחתו של קמפוס הנמל של אוניברסיטת חיפה בשנת 0000, אשר משך אוכלוסייה צעירה של סטודנטים לאזור ויצר בסיס כלכלי לפתיחת עסקים ופיתוח חיי פנאי, בילוי, תרבות ואמנות. בחסות העירייה נכנסו לאזור מוסדות אקדמיים נוספים, וביחד איתם עלה הביקוש לשירותים נוספים ודירות להשכרה.


מלבד התשתית האקדמית הענפה, העיר התחתית הינה מהאזורים הנגישים בישראל מבחינה תחבורתית. תחנת הרכבת הנמצאת בליבה מחברת את העיר התחתית למרכז הארץ בפחות משעה (פרק זמן הצפוי להתקצר עם חשמול הרכבת). ציר המטרונית מחבר את הישובים הסמוכים לחיפה, והכרמלית (הרכבת התחתית של חיפה) מקשרת ביעילות את שכונות מרכז הכרמל והדר. בנוסף, מאכלסת העיר התחתית את מוסדות הממשלה, בתי המשפט ורשויות, אשר מספקים שירותי למחוז הצפון כולו. כל אלו, הופכים את העיר התחתית לאזור אטרקטיבי לתעסוקה ומסחר.


קיטיוי הייתה מחברות הנדל״ן הראשונות אשר זיהו את הפוטנציאל העצום בעיר התחתית. החברה החלה את דרכה בעיר, ובאמצעות הפרויקטים המוצלחים שביצעה באזור פרצה את הדרך גם עבור יזמים נוספים.


קיטיוי מאמינה כי העיר התחתית עוד לא מיצתה עצמה כיעד השקעה, וקיים בה עוד פוטנציאל רב. בהתאם להערכה זו, ובאמצעות שותפויות אסטרטגיות עם גופים גדולים, מתכננת החברה מספר פרויקטים רחבי היקף ובעלי משמעות באזור.

bottom of page