KTV_Midtown_night.jpg

פרויקט מידטאון הינו פרויקט הדגל של חברת KTV.

הפרויקט עתיד להיות פרויקט חלוצי ומשמעותי בקמפוס הנמל, עם תוספת כ- 200 יחידות דיור ואלפי מטרים של מסחר ומשרדים בתמהיל מגוון של עירוב שימושים.
 

  Copyright All rights reserved KTV HOLDINGS 2020

KTV LOGO